Gratis brochure

Kmo-portefeuille voor werkgevers en zelfstandigen

De Vlaamse overheid betaalt 20% of 30% van het lesgeld!

Hoe werkt de kmo-portefeuille?  KMO Logo

NHA is een door de Vlaamse overheid geregistreerde opleider. Je kunt als werkgever een NHA cursus betalen voor jezelf en/of jouw werknemer(s) via de kmo-portefeuille.

Voor elke cursus die je via de kmo-portefeuille betaalt voor je werknemer(s) past de overheid 20% tot 30% bij.

Voorbeeld: je bestelt bij NHA een beroepsgerichte cursus of taalcursus met hulp van € 200,-. Via de kmo-subsidie bedraagt het lesgeld dan slechts € 140,- of € 160,-. Dit geldt alleen niet voor de cursussen Mindfulness, NLP en Wandelcoach.

 

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Hiermee worden kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest gestimuleerd om te investeren in hun meest waardevolle bedrijfskapitaal, namelijk het personeel.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De subsidiebijdrage geldt voor alle beroepsgerichte cursussen en taalcursussen van NHA, die worden gevolgd door werknemers in een Vlaamse onderneming met als doel het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.
  • Je dient de cursus te volgen met studiebegeleiding van jouw NHA docent en alle huiswerkopdrachten in te zenden. Dit hoeft niet binnen de gemiddelde studieduur gebeurd te zijn. Je mag er 2x de gemiddelde studieduur over doen. Indien hier niet aan is voldaan, dan zal (een deel van) de verleende subsidie door de overheid op de kmo-portefeuille-aanvrager worden teruggevorderd.

Wil je zeker weten of de uitgezochte cursus in aanmerking komt voor de kmo-subsidie? Neem dan gerust contact op met onze behulpzame studieadviseurs. Je kunt hen tijdens de kantooruren bereiken op het telefoonnummer 03 - 257 51 91 of e-mailen.


De weg naar 20% of 30% subsidie via de kmo-portefeuille.

Onze studieadviseurs informeren je graag over het indienen van de subsidieaanvraag. Om subsidie te ontvangen op het lesgeld hoef je slechts een paar stappen te doorlopen:

Stap 1. Selecteer een cursus en schrijf in bij NHA

Schrijf jezelf of jouw werknemer(s) (telefonisch, schriftelijk of via deze website) in bij NHA. Vul de adresgegevens van de cursist en van jouw onderneming in.

Wanneer je online inschrijft, kies dan bij stap 3 van het bestelproces bij 'wie betaalt?' voor bedrijf, vink de optie 'ik wil gebruik maken van de kmo-portefeuille' aan en kies voor betaalmethode 'achteraf betalen'.

De cursist ontvangt een informatiemail als je aan hebt gegeven om gebruik te willen maken van de kmo-portefeuille met de vervolgstappen.

Stap 2. Subsidieaanvraag

Ga naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille en dien een verzoek in voor subsidie op de NHA-cursus. Enkele zaken waar je mee rekening dient te houden:
- Jouw recht op subsidie vervalt 14 dagen na de startdatum van jouw cursus.
- Het inschrijfgeld is niet subsidiabel.
- Het aan te vragen bedrag is vrijgesteld van btw.

Er wordt gevraagd naar het aantal opleidingsuren. Op de website staat bij de cursusinfo de studieduur in maanden en het aantal studie uren per week. Berekening: 4 uur per week = 16 uur per maand x aantal maanden = aantal opleidingsuren.

Stap 3. Bevestiging cursusaanvraag

Zodra het verzoek tot subsidie voor de cursus is ingediend, zal dit door NHA worden bevestigd via de kmo-portefeuille.

Stap 4. Storten lesgeld elektronische portefeuille

Je ontvangt het verzoek van de kmo-portefeuille om 70% of 80% van het lesgeld te storten voor de cursus.

Stap 5. Betaling cursus

Nadat het bedrag is gestort, wordt het resterende bedrag door de Vlaamse overheid aangevuld.

Stap 6. Bevestiging betaling

Voor een correcte afhandeling van de betaling activeer je deze op de website van de kmo-portefeuille.

Kom jij in aanmerking?

De Vlaamse overheid betaalt 20% of 30% van de NHA-cursus. Hierdoor is het voor jou als werkgever heel aantrekkelijk om de kmo-subsidie aan te vragen voor jezelf en/of jouw medewerker(s).

De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • werkgevers van alle kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest;
  • zelfstandigen en personen die een vrij beroep uitoefenen.

Voor de aanvullende voorwaarden, ga naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

Voor algemene informatie verwijzen we naar de website van de kmo-portefeuile. Klik op deze link.

Op de hoogte blijven

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Succesvol aangemeld!