ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

Begeleider in de gezinsopvang

  • Behaal het NHA instituutsdiploma.
  • Begeleiding door eigen vakdocent.
  • Veel nuttige tips en achtergrondinformatie.
  • Direct contact met studiegenoten.
  • Studeer in uw eigen tempo.

ALGEMEEN

De nood aan kinderopvang blijft nog steeds toenemen. In veel gezinnen werken beide ouders buitenshuis of is er slechts één ouder die zowel voor het inkomen als het opvoeden moet zorgen.  Een andere factor die een sterke invloed heeft op de kinderopvang is het beleid. Kinderopvang moet zoveel mogelijk inkomensgerelateerd zijn, zodat ook gezinnen waar de ouders niet werken, beroep kunnen doen op opvang, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding.

Met deze cursus Begeleider in de Gezinsopvang willen we alvast een bijdrage leveren aan dit kwaliteitsbeleid voor de begeleiders in de gezinsopvang. We gaan in op alle aspecten van begeleiding: dat betreft in de eerste plaats de verzorging en de omgang met kinderen en het voorzien van gezonde maaltijden, maar ook de omgang met ouders. Minder voor de hand liggende aspecten komen tevens aan bod, zoals de administratie, financiën en statuten en uw eigen ontwikkeling.

PROGRAMMA

Kan iedereen zomaar begeleider in de gezinsopvang worden? Welk diploma heeft u nodig om een gezinsopvang te beginnen? Zijn de toelatingsvoorwaarden streng? Hoe kunt u starten met een gezinsopvang? Waar kunt u terecht voor advies? Aan wie moet u uw aanvraag richten? Hoe raakt u aan de financiële middelen? Op al deze vragen vindt u het antwoord in de eerste module van deze cursus: 'het werkveld'.

In de module 'ontwikkelingspsychologie' nemen we u mee doorheen de ontwikkeling van het kind en de theorieën die daar rond werden uitgevonden. Hoe we de normale ontwikkeling optimaal ondersteunen gaan we in met de module 'omgaan met baby's en peuters'. Daarin staat het stimuleren van kinderen centraal.

Niet elk kind ontwikkelt zich echter volgens de gemiddelden. In de module 'mogelijke problemen bij kinderen' gaan we in op allerlei mogelijke oorzaken van afwijkende ontwikkeling. We bekijken wat gedragsproblemen zijn, hoe ze ontstaan en hoe we ermee kunnen omgaan, maar besteden ook aandacht aan factoren die de normale ontwikkeling kunnen beïnvloeden en ernstige bedreigingen van de ontwikkeling.

Als begeleider in de gezinsopvang werkt u thuis. U bent verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimten en de volledige organisatie van de opvang. In de module 'omgeving' kijken we naar de vereisten van Kind & Gezin en van ouders inzake veiligheid, inrichting, onderhoud en hygiëne.

Wie kinderen van 0 tot 3 jaar opvangt, zit met een heel breed aanbod aan maaltijden gespreid doorheen de dag. Dat vraagt wat planning en organisatie, maar ook kennis over gezonde voeding en hygiëne. In de module 'voeding' gaan we op al deze aspecten in.

Het domein 'lichamelijke zorgen' is breder dan alleen het verschonen. Onvermijdelijk komt u ook in contact met kinderziekten. En omdat een ongeval niet kan worden uitgesloten, bieden we ook een basis EHBO en levensreddend handelen.

Als begeleider in de kinderopvang werkt u met kinderen, maar voor ouders. We gaan in de module 'omgaan met ouders' in op heel voor de hand liggende contacten, zoals de breng- en haalmomenten, maar ook de moeilijkere contacten, in geval van klachten of conflicten.

In elke werksituatie moet u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en anticiperen op wijzigingen in het werkveld. In de module 'zelfontplooiing' kijken we hoe u via een kritische zelfreflectie uw eigen ontplooiing kunt sturen.

DIPLOMA

U kunt examen doen voor het NHA instituutsdiploma Begeleider in de Gezinsopvang.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

ZO STUDEERT U

Studeer thuis in uw eigen tempo
U ontvangt de cursus Begeleider in de Gezinsopvang in één zending thuis als u kiest voor betaling ineens. Of in vier zendingen (studie-eenheden) als u kiest voor betaling per maand. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de cursus goed te combineren met een drukke baan en met andere hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Cursusleiding
Mevr. K. van Campen.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die de cursus Begeleider in de Gezinsopvang volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur
12 maanden bij een normaal studietempo. U kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de cursusduur.

Studietijd
Per week moet u rekenen op ongeveer 4 uur.

Vooropleiding
Voor de cursus Begeleider in de Gezinsopvang heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Leerboeken
Voor de cursus Begeleider in de Gezinsopvang heeft u geen extra leerboeken nodig. NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Cursusringmap
Bij de eerste lessen ontvangt u een fraaie ringmap om uw lessen in te bewaren.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.
Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% van het lesgeld aan uw werkgever (afhankelijk van de grootte van de onderneming).

Vragen?
Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Begeleider in de gezinsopvang €549
of 12 x €45.80
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.