ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

Kinderopvang

Kinderzorg

  • Complete cursus: 14 modules.
  • Persoonlijke begeleiding via internet.
  • Direct contact met studiegenoten.
  • Studeer in uw eigen tempo.
  • 14 dagen op proef.

Opleiding Kinderzorg

De opleiding voor Kinderzorg is bedoeld voor mensen die met kinderen werken of graag met kinderen willen gaan werken. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van pedagogische kwaliteiten. Om kinderen goed te begeleiden is het zowel belangrijk om te weten wat u allemaal kan doen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren als om te weten hoe u dit doet: de houding die u aanneemt en de manier waarop u naar kinderen kijkt. Daarom is het noodzakelijk dat u inzicht krijgt in uw eigen gedrag en het effect ervan op kinderen. Daarnaast leert u samenwerken met ouders en met een team. Uiteraard komen ook verzorgende vaardigheden uitgebreid aan bod.

Een begeleider in de kinderopvang biedt dagelijkse opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan baby's, kinderen en jongeren. Voor veel ouders is kinderopvang een noodzaak. Hierdoor blijft de vraag naar professionele en gemotiveerde begeleiders in de gezinsopvang en de groepsopvang groot. Ook de voor- en buitenschoolse opvang vraagt bekwame begeleiders.

Deze cursus leert u de kinderzorg door en door kennen en is hierdoor zeer geschikt voor diegenen die graag beter met kinderen omgaan of reeds actief zijn in de zorgsector en hun kennis willen opfrissen of uitbreiden. Overweegt u een opleiding in de kinderzorg te volgen, maar wilt u eerst weten of een job in de zorgsector iets voor u is? Dan is deze opleiding de ideale manier om daar achter te komen.

Studieprogramma


De opleiding bestaat uit modules die alle mogelijke disciplines van het vak behandelen: participatie aan de arbeidswereld, huishoudkunde, verzorging en omgangskunde. Daarnaast komen de gespecialiseerde vakgebieden kinderzorg en kraamzorg aan de orde.

Participatie aan de arbeidswereld (PAW)

In de eerste module wordt de "Plaats van de verzorgende" behandeld. Hierin leert u welke
taken een verzorgende in de kinderopvang kan uitvoeren. Ook komt de plaats die u als
verzorgende kunt bekleden in de verschillende zorgsettings en binnen een team aan bod.
Tevens wordt er stilgestaan bij de verschillende zorgvisies en op welke manier u deze kunt toepassen. Er is ook een module voorzien die u inzicht geeft in "Administratie op het werk".

Huishoudkunde

Meer inzicht in de huishoudkunde krijgt u door de modules "Voeding en dieetleer" en "Zorg voor de leef- en woonsituatie". Het gedeelte over voeding gaat in op de samenstelling van gezonde maaltijden, het opstellen van een evenwichtig menu en specifieke diëten. Daarnaast ontleden we voedingsmiddelen en leert u de voedingswaarde van een volledige maaltijd berekenen.
In de module "Zorg voor de leef- en woonsituatie" worden praktische richtlijnen aangereikt om de verblijfomgeving van de jonge zorgvrager hygiënisch en aangenaam te houden of te maken. Hierbij wordt ingegaan op het bereiden van maaltijden met inachtneming van hygiënenormen, het onderhoud van textiel en het garanderen van de veiligheid van de zorgvrager. In de specialisatiemodule "Kinderzorg" komen de specifieke veiligheids- en hygiëneregels, schoonmaakonderhoud en de inrichting van opvangruimten voor kinderen aan bod.

Verzorging

In het gedeelte verzorging wordt onder andere aandacht geschonken aan de "Kennis van het menselijk lichaam". Hierbij wordt het lichaam stelsel voor stelsel besproken, komen de meest voorkomende aandoeningen aan bod en worden relevante verzorgende aandachtspunten benoemd.
In de module "Persoonsgerichte en lichamelijke zorg" leert u op welke wijze u zorg kunt dragen voor bijvoorbeeld slaap, eten, zintuigen, ademhaling en spijsvertering. Hieraan gerelateerd komen ook de principes van hygiëne en preventie aan bod.
Bovendien wordt verwezen naar de zogenaamde 'stappenplannen'. Deze aparte bundel omvat alle praktische technieken die u als verzorgende dient te kennen en moet kunnen toepassen. De bundel vormt een onmiskenbaar naslagwerk in uw verdere opleiding en loopbaan.
Bij "EHBO" worden aandoeningen bij zowel kinderen als volwassenen behandeld. Er wordt ingegaan op kinderziekten, wondverzorging, zwachteltechnieken en geneesmiddelenleer.

Omgangskunde

Een essentieel onderdeel van deze opleiding is omgangskunde.
De module "Ontwikkeling van de zorgvrager" biedt inzicht in ontwikkelingspsychologie; hierin worden verschillende levensfasen van het kind besproken.
'Psychische en sociale zorg' schetst, in aanvulling hierop, specifieke noden en behoeften van de jonge zorgdrager bij wie de ontwikkeling niet volgens het normale patroon verloopt.
De module "Zorg voor uzelf" beantwoordt de vraag hoe u als verzorgende uzelf kunt beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden in uw werkomgeving. U leert onder andere omgaan met stress en gepast te reageren op ongewenste intimiteiten.
In de module "Omgaan met collega's" leert u op welke manier u de samenwerking met uw collega's op de werkvloer kunt optimaliseren. U leert de basisprincipes van samenwerken, communiceren en feedback geven, maar er wordt ook ingegaan op uw eigen positie binnen het team waarbij zelfkennis en -reflectie aan bod komen.
Ten slotte wordt in de module "Kwaliteitszorg" kwaliteitsbewaking en -verbetering behandeld. U leert hierbij werken met een kwaliteitshandboek, uzelf en anderen evalueren en klachten behandelen. Het sluitstuk van deze module is deontologie, waarin beroepsgeheim, privacy en informatieplicht worden behandeld.

Kinderzorg en Kraamzorg

In deze specialisatiemodule spitsen we enkele eerder behandelde modules toe op de kinderzorg en uiteraard de kraamzorg. Zo passeren het werkveld van de kinderverzorgende en de specifieke noden van de jonge zorgvrager de revue. Ook wordt er ingegaan op het opvoeden in een gezinssituatie en in een kinderopvang.

Een kinderverzorgende staat in contact met jonge zorgvragers en hun ouders. De kraamzorg komt specifiek aan bod in de les "Persoonlijke en lichamelijke zorg van de kraamvrouw en de baby". In de les "Het zieke kind" behandelen we de meest voorkomende kinderziekten. Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het omgaan met en het benaderen van de jonge zorgvrager.

DIPLOMA

U kunt examen doen voor het NHA instituutsdiploma Kinderzorg.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

ZO STUDEERT U

Studeer thuis in uw eigen tempo

U ontvangt de cursus Kinderzorg in vijf zendingen (studie-eenheden) thuis. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de cursus goed te combineren met een drukke baan en met andere hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet

Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Cursusleiding

Mevr. I. Lambrechts.
Mevr. K. Van Campen.
Mevr. A. Maebe.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die de cursus Kinderzorg volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur

15 maanden bij een normaal studietempo. Liever sneller of langzamer? U bepaalt uw eigen tempo. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Studietijd

Per week moet u rekenen op 4 uur.

Vooropleiding

Voor deze cursus Kinderzorg is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Leerboeken

Voor deze cursus Kinderzorg heeft u geen extra leerboeken nodig. NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Cursusringmap

Bij de lessen ontvangt u een fraaie ringmap om uw lessen in te bewaren.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.
Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% van het lesgeld aan uw werkgever (afhankelijk van de grootte van de onderneming).

Vragen?
Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Kinderzorg €699
of 15 x €46.60
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.