ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang

  • Complete cursus met 9 modules.
  • Behaal het NHA Instituutsdiploma.
  • Persoonlijke begeleiding via internet.
  • Direct contact met studiegenoten.
  • Studeer in uw eigen tempo.

ALGEMEEN

De cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang biedt u de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om in het werkveld een kwaliteitsvolle opvang te voorzien. Deze cursus is uitermate geschikt voor mensen die reeds in de buitenschoolse kinderopvang werken of die zich meer willen verdiepen in dit boeiende beroep.

Als begeleider in de buitenschoolse opvang staat u in voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van kinderen. Kinderen opvangen houdt in dat u hen verzorgt, met hen speelt, hun ontwikkeling en creativiteit stimuleert en dit allemaal in een ongedwongen, huiselijke sfeer.

PROGRAMMA

De cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang bestaat uit negen modules die alle mogelijke disciplines van het vak behandelen. 

In de module 'het werkveld' loodsen we u in de eerste les door het Vlaamse opvanglandschap in al zijn diversiteit. In de volgende lessen gaan we echter ook in op verschillende aspecten van werken. 

De module 'ontwikkelingspsychologie' neemt u mee doorheen de ontplooiing van het kind en de theorieën die daar rond werden ontwikkeld. 

Om een kind goed te ondersteunen in zijn lichamelijke en geestelijke groei, kijken we in de module 'noden van het kind' naar de fysieke en psychische noden van mensen en van kinderen in het bijzonder. Helaas verloopt niet bij elk kind de ontwikkeling even vlot. Daarom gaan we in de module 'mogelijke problemen bij kinderen' in op allerlei mogelijke oorzaken van afwijkende ontwikkeling. We bekijken wat gedragsproblemen zijn, hoe ze ontstaan en hoe we ermee kunnen omgaan, maar besteden ook aandacht aan factoren die de normale ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Uiteraard gaan we ook ernstige bedreigingen van de ontwikkeling, zoals mishandeling niet uit de weg.

Omdat de eerste nood van elk kind veiligheid is, gaan we in de module 'veiligheid en EHBO' in op diverse aspecten van veiligheid. We denken dan aan een veilige leef- en speelomgeving, veilig voedsel, maar ook goede regels en een vaste structuur om het kind een gevoel van geborgenheid te bieden.

Dat kinderen centraal staan in het werkveld is boven elke twijfel verheven. Toch zal elke begeleider ook te maken krijgen met ouders. Daarom gaan we in de module 'omgaan met ouders' in op heel voor de hand liggende contacten, zoals de breng- en haalmomenten, maar ook de moeilijkere formele contacten.

De meeste begeleiders werken ook frequent samen met één of meerdere collega's. In de module 'omgaan met collega's' besteden we aandacht aan thema's als samenwerken, vergaderen, omgaan met conflicten en het geven en krijgen van feedback. Een goede samenwerking komt immers alle betrokkenen ten goede.

In dit hele netwerk van actoren bent u als begeleider een heel belangrijk knooppunt. In de module 'zorg voor uzelf' zetten we dan ook de begeleider zelf centraal. We reiken u een aantal inzichten aan over uw zelfbeeld en pistes om uzelf permanent te verbeteren via zelfreflectie. Voor eventuele moeilijke contacten met andere actoren vindt u in deze module ook informatie over assertief reageren en omgaan met ongewenste intimiteiten op het werk.

We besluiten de cursus met een module 'kwaliteitszorg'. We bestuderen in deze module verschillende aspecten van het kwaliteitsbeleid en manieren om dat om te zetten in de praktijk.

DIPLOMA

U kunt examen doen voor het NHA instituutsdiploma Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

ZO STUDEERT U

Studeer thuis in uw tempo
U ontvangt de complete cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang in één zending thuis als u kiest voor betaling ineens. Of in drie zendingen (studie-eenheden) als u kiest voor betaling per maand. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de cursus goed te combineren met een drukke baan en met andere hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Cursusleiding
Mevr. K. van Campen.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die de cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur
9 maanden bij een normaal studietempo. Liever sneller of langzamer? U bepaalt uw eigen tempo. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Studietijd
Per week moet u rekenen op 4 uur.

Vooropleiding
Voor deze cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Leerboeken
Voor deze cursus Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang heeft u geen extra leerboeken nodig. NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Cursusringmap
Bij de lessen ontvangt u een fraaie ringmap om uw lessen in te bewaren.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.
Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% van het lesgeld aan uw werkgever (afhankelijk van de grootte van de onderneming).

Vragen?
Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang €399
of 9 x €44.40
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.