ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

Thuis- en Bejaardenzorg

  • Complete cursus: 14 modules.
  • Direct contact met studiegenoten.
  • Persoonlijke begeleiding via internet.
  • Studeer in uw eigen tempo.
  • 14 dagen op proef.

ALGEMEEN

Bent u sociaal en hulpvaardig ingesteld en haalt u voldoening uit het begeleiden en verzorgen van mensen, dan is deze cursus beslist iets voor u! De vergrijzing van de bevolking neemt steeds meer toe. De vraag naar gemotiveerde zorgverleners wordt daarbij steeds groter.

In de bejaardenzorg worden mensen geholpen in een residentiële setting, zoals rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) of psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's). Een ander belangrijk werkterrein is de thuiszorg. Deze wordt vaak voorzien door een dienst voor gezinszorg, waarbij verzorgenden samenwerken met andere gezondheids- en welzijnswerkers en het onderhoudspersoneel. Maar ook vrijwilligers en personen in de directe thuisomgeving van de zorgvrager spelen een belangrijke ril in de thuiszorg.

Al deze mensen streven ernaar een prettige woonomgeving te creëren voor de zorgvrager. De verzorgende biedt hierbij lichamelijke zorg en begeleiding, signaleert veranderingen in de gezondheid en het welbevinden van de zorgvrager en heeft contact met de familie, de verpleegkundige en de arts.

Deze cursus leert u de thuis- en bejaardenzorg door en door kennen en is hierdoor zeer geschikt voor diegenen die mantelzorg willen verlenen of reeds actief zijn in de zorgsector en hun kennis willen opfrissen of uitbreiden. Overweegt u een opleiding tot zorgkundige te volgen, maar wilt u eerst weten of een job in de zorgsector iets voor u is? Dan is deze cursus de ideale manier om daar achter te komen.

PROGRAMMA

Studieprogramma
De cursus bestaat uit modules die alle mogelijke disciplines van het vak behandelen: participatie aan de arbeidswereld, huishoudkunde, verzorging en omgangskunde. Daarnaast komen gespecialiseerde vakgebieden aan de orde: complexe zorgsituaties bij bejaarden, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Participatie aan de arbeidswereld (PAW)
In de eerste module wordt de "Plaats van de verzorgende" behandeld. Hierin leert u welke taken een verzorgende kan uitvoeren. Ook komt de plaats die u als verzorgende kunt bekleden in de verschillende zorgsettings en binnen een team aan bod. Tevens wordt er stilgestaan bij de verschillende zorgvisies en op welke manier u deze kunt toepassen. In een volgende module krijgt u inzicht in "Administratie op het werk". U ontvangt aanvullende informatie over solliciteren en administratieve verplichtingen (zoals arbeidscontract, loonbrief, belastingaangifte enz.).

Huishoudkunde
Meer inzicht in de huishoudkunde krijgt u door de modules "Voeding en dieetleer" en "Zorg voor de leef- en woonsituatie". Het gedeelte over voeding gaat in op de samenstelling van gezonde maaltijden, het opstellen van een evenwichtig menu en het koken voor specifieke diëten. Daarnaast ontleden we voedingsmiddelen en leert u de voedingswaarde van een volledige maaltijd te berekenen.
In de module "Zorg voor de leef- en woonsituatie" worden praktische richtlijnen aangereikt om de leefomgeving van de zorgvrager hygiënisch en aangenaam te houden of te maken. Hierbij wordt ingegaan op het bereiden van maaltijden met inachtneming van hygiënenormen, het onderhoud van textiel, schoonmaakonderhoud van de woning en het garanderen van de veiligheid van de zorgvrager.

Verzorging
In het gedeelte verzorging wordt onder andere aandacht geschonken aan "Kennis van het menselijk lichaam". Hierbij wordt het lichaam stelsel voor stelsel besproken, komen de meest voorkomende aandoeningen aan bod en worden relevante verzorgende aandachtspunten benoemd.
In de module "Persoonsgerichte en lichamelijke zorg" leert u op welke wijze u zorg kunt dragen voor bijvoorbeeld slaap, eten, zintuigen, ademhaling en spijsvertering. Hieraan gerelateerd komen ook de principes van hygiëne en preventie aan bod. Bovendien wordt verwezen naar de zogenaamde 'stappenplannen'. Deze aparte bundel omvat alle praktische technieken die u als verzorgende dient te kennen en moet kunnen toepassen. De bundel vormt een onmiskenbaar naslagwerk in uw verdere opleiding en loopbaan.
Bij "EHBO" worden aandoeningen bij zowel kinderen als volwassenen behandeld. Er wordt ingegaan op wondverzorging, zwachteltechnieken en geneesmiddelenleer.

Omgangskunde
Een essentieel onderdeel van deze cursus is omgangskunde. De module "Ontwikkeling van de zorgvrager" biedt inzicht in ontwikkelingspsychologie; hierin worden verschillende levensfasen van de mens besproken. 'Psychische en sociale zorg' schetst, in aanvulling hierop, specifieke noden en behoeften van de oudere zorgvrager en gaat dieper in op situaties waarin de ontwikkeling wordt verstoord door bijvoorbeeld een handicap, een psychisch ziektebeeld (zoals depressie, gedragsstoornissen) of door externe factoren (zoals mishandeling).

De module "Zorg voor uzelf" beantwoordt de vraag hoe u als verzorgende uzelf kunt beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden in uw werkomgeving. U leert onder andere omgaan met verlies en rouw, inspelen op stress en gepast reageren op ongewenste intimiteiten.

In het onderdeel "Omgaan met collega's" leert u op welke manier u de samenwerking met uw collega's op de werkvloer kunt optimaliseren. U leert de basisprincipes van samenwerken, communiceren en feedback geven, maar er wordt ook ingegaan op uw eigen positie binnen het team waarbij zelfkennis en reflectie aan bod komen.
Ten slotte wordt in de module "Kwaliteitszorg" kwaliteitsbewaking en -verbetering behandeld. U leert
hierbij werken met een kwaliteitshandboek, uzelf en anderen evalueren en klachten behandelen. Het sluitstuk van deze module is deontologie, waarin beroepsgeheim, privacy en informatieplicht worden behandeld.

Complexe zorgsituaties bij bejaarden, gehandicaptenzorg en thuiszorg
In deze specialisatiemodule spitsen we enkele eerder behandelde modules toe op de ouderenzorg en de thuiszorg. Zo passeren het werkveld van de thuis- en bejaardenhulp, de specifieke noden van ouderen in de residentiële setting en in de thuissituatie de revue. Ook wordt er ingegaan op de leefwereld van ouderen, hun tijdsbeleving en onvermijdelijk ook het levenseinde. U leert meer over psychiatrische en geriatrische ouderdomsaandoeningen en hoe u de oudere zorgvrager hier het beste in kunt begeleiden. Zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg kunt u mensen met een handicap ontmoeten. Om hier op een juiste wijze mee om te gaan heeft u basiskennis nodig, daarom gaan we specifieker in op de verschillende handicaps en de beperkingen die ermee samenhangen.

De thuiszorg is een specifieke zorgsituatie omdat ze een grotere diversiteit aan taken en
verantwoordelijkheden genereert dan de residentiële zorg. Op dit bredere takenpakket bereiden we u voor in de module 'Zorg voor de Leef- en Woonsituatie' alsook in deze specialisatiemodule. Tevens komt omgaan met andere (professionele en niet-professionele) partners in de zorgverlening nogmaals aan bod in deze specialisatiemodule.

DIPLOMA

U kunt examen doen voor het NHA instituutsdiploma Thuis- en Bejaardenzorg.

Een Getuigschrift kunt u bij NHA aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld een voldoende scoorde (5,5 of hoger).

ZO STUDEERT U

Studeer thuis in uw eigen tempo
U ontvangt de cursus Thuis- en Bejaardenzorg in vijf zendingen (studie-eenheden) thuis. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 5 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in België!

Cursusleiding
Mevr. I. Lambrecht.
Mevr. K. Van Campen.
Mevr. D. Janssens.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die de cursus Thuis- en Bejaardenzorg  volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur
15 maanden bij een normaal studietempo. Liever sneller of langzamer? U bepaalt uw eigen tempo.

Studietijd
Per week moet u rekenen op 4 uur.

Vooropleiding
Voor de cursus Thuis- en Bejaardenzorg  is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Leerboeken
De lessen zijn compleet. U hoeft verder geen leerboeken aan te schaffen.

Cursusringmap
Bij de lessen ontvangt u een fraaie ringmap om uw lessen in te bewaren.

De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld, als uw werkgever voor u betaalt.
Aangezien NHA een erkende opleider is, vergoedt de overheid middels de kmo-portefeuille soms 30% tot 40% (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het lesgeld aan uw werkgever.


Vragen?
Bel ons: 03/2575191 of stuur ons een e-mail

LESGELD

cursus Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Thuis- en Bejaardenzorg €699
of 15 x €46.60
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.