ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

Privacy verklaring van NHA

De Nationale Handels Academie, kortweg NHA, heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. In de onderstaande tekst zet de NHA uiteen hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan met betrekking tot de website www.nha.be.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze studenten. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van onze activiteiten zeer belangrijk. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u gericht te informeren over onze cursussen (of daarmee samenhangende producten), die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs meer op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan ons. Heeft dit betrekking op informatie per e-mail, dan kunt u zich per e-mail afmelden. Deze mogelijkheid kunt u onderaan de e-mail nieuwsbrief terugvinden.

Het gebruik van cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie, die het voor ons (en onze partners) mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuele personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen, dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Links naar sites van derden
Onze site bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van deze websites.