ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 131 klanten

kmo-portefeuille voor werkgevers en zelfstandigen


De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van het lesgeld!

Hoe werkt de kmo-portefeuille? 
NHA (erkenningsnummer dienstverlener: DV.O104968) is een door de Vlaamse overheid erkende opleider. U kunt als werkgever een NHA cursus betalen voor uzelf en/of uw werknemer(s) via de kmo-portefeuille.


Voor elke cursus die u via de kmo-portefeuille betaalt voor uw werknemer(s) past de overheid 30% tot 40% bij.

Voorbeeld: u bestelt bij NHA een beroepsgerichte cursus of taalcursus van € 200,-. Via de KMO-subsidie bedraagt het lesgeld dan slechts € 120,- of € 140,-.

Wat is de KMO-portefeuille?
De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Hiermee worden kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest gestimuleerd om te investeren in hun meest waardevolle bedrijfskapitaal, namelijk het personeel.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De subsidiebijdrage geldt voor alle beroepsgerichte cursussen en taalcursussen van NHA, die worden gevolgd door werknemers in een Vlaamse onderneming met als doel het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.
  • U dient de cursus te volgen met studiebegeleiding van uw NHA docent en alle huiswerkopdrachten in te zenden. Dit hoeft niet binnen de gemiddelde studieduur gebeurd te zijn. U mag er 2x de gemiddelde studieduur over doen. Indien hier niet aan is voldaan, dan zal (een deel van) de verleende subsidie door de overheid op de kmo-portefeuille-aanvrager worden teruggevorderd.

Wilt u zeker weten of de uitgezochte cursus in aanmerking komt voor de KMO-subsidie? Neem dan gerust contact op met onze behulpzame studieadviseurs. U kunt hen tijdens de kantooruren bereiken op het telefoonnummer 03/257 51 91 of e-mailen.

De weg naar 30% of 40% subsidie via de KMO-portefeuille.
Onze studieadviseurs informeren u graag over het indienen van de subsidieaanvraag. Om subsidie te ontvangen op het lesgeld hoeft u slechts een paar stappen te doorlopen:

Stap 1. Selecteer een cursus en schrijf in bij NHA
Schrijf uzelf of uw werknemer(s) (telefonisch, schriftelijk of via deze website) in bij NHA. Vul de adresgegevens van de cursist en van uw onderneming aan. Wanneer u online inschrijft, noteert u bij de toelichting uw btw-nummer, dat u met de KMO-portefeuille gaat betalen en geef aan of u een kleine of middelgrote onderneming bent.

Stap 2. Subsidieaanvraag
Ga naar http://www.kmo-portefeuille.be/ en dien een verzoek in voor subsidie op de NHA-cursus.
Let op: uw recht op subsidie vervalt 14 dagen na de startdatum van uw cursus.
Let op: het inschrijfgeld is niet subsidiabel.
Het aan te vragen bedrag is vrijgesteld van btw.
Het erkenningsnummer van NHA is DV.O104968.

Stap 3. Bevestiging cursusaanvraag
Zodra het verzoek tot subsidie voor de cursus is ingediend, zal dit door NHA worden bevestigd via de KMO-portefeuille.

Stap 4. Storten lesgeld elektronische portefeuille
U ontvangt het verzoek van de KMO-portefeuille om 60% of 70% van het lesgeld te storten voor de cursus.

Stap 5. Betaling cursus
Nadat het bedrag is gestort, wordt het resterende bedrag door de Vlaamse overheid aangevuld.

stap 6. Bevestiging betaling
Voor een correcte afhandeling van de betaling activeert u deze op de website van KMO.

Komt u in aanmerking?
De Vlaamse overheid betaalt 30% of 40% van de NHA-cursus. Hierdoor is het voor u als werkgever heel aantrekkelijk om de KMO-subsidie aan te vragen voor uzelf en/of uw medewerker(s).
De subsidie kan worden aangevraagd door:
• werkgevers van alle kleine en middelgrote ondernemingen binnen het Vlaams Gewest;
• zelfstandigen en personen die een vrij beroep uitoefenen.

  subsidie max. per jaar
kleine ondernemingen 40% 10.000 euro
middelgrote ondernemingen 30% 15.000 euro


Wilt u meer weten over de mogelijkheden met de KMO-portefeuille dan kunt u contact opnemen met onze behulpzame studieadviseurs. Zij helpen u graag verder! U kunt hen tijdens de kantooruren bereiken op het telefoonnummer 03 / 257 51 91.